Celibaat - een korte geschiedenis | Historiek

Celibaat - een korte geschiedenis | Historiek - Gerelateerde resultaten

online

Instelling door paus Gregorius VII in 1075, een wet vanaf 1123. Op de rooms-katholieke synode in Mainz in 1075 maakte paus Gregorius VII (1021-1085) ...

online

26 juli 2020 ... Korte geschiedenis van de Volkenbond (1919-1946), een supranationale organisatie die op initiatief van de Amerikaanse president Woodrow ...

online

Een overzicht van belangrijke momenten uit de geschiedenis van Nederland, de vaderlandse geschiedenis. Een historische tijdlijn.

online

Een overzicht van de geschiedenis van India van de prehistorie over de Moghulkeizers, tot de Britse kolonisatie en het moderne India.

online

HelpWire is the ultimate one-stop shop for people of all expertise levels looking for help on all kind of topics -- tech, shopping and more.

online

Op 4 juli 1776 keurde het Congres de Onafhankelijkheidsverklaring goed. Thomas Jefferson schreef als voornaamste auteur de Verklaring als formele uitleg ...

online

Een korte uitleg van de belangrijkste periodes van de geschiedenis van Spanje en hoe het land geworden is zoals we dat nu kennen.

online

7 sep 2017 ... Vlaggetjesdag. De Scheveningse vissers vissen op een hoop verschillende soorten, waarvan haring de bekendste is. Het is aan deze vis te ...

online

Gevolgd door de Franse Revolutie in 1789, schonk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger specifieke vrijheden van ...

online

Het onderwijs aan de kloosterschool was sterk religieus. Naast het leren lezen, schrijven en rekenen kregen de jongens les in godsdienst en koorzang.

online

Rondom die dam ontstond de havenstad Amsterdam, die zich dankzij de handel en ... Kenmerkend voor Amsterdam is dat de stadia in de groei van de stad nog ... Hoe kunnen stadsstraten ogen wanneer het flexibele karakter van de fietser de ...

online

22 nov 2017 ... De Nederlandse ministerpresident Balkenende sprak eens over de VOC-mentaliteit. De Vereenigde Oostindische Compagnie heeft Nederland ...

online

AnswerSite is a place to get your questions answered. Ask questions and find quality answers on AnswerSite.com

online

6 juli 2019 ... Het Perzische Rijk was dé vijand van de Griekse stadstaten. Alexander de Grote zou een succesvolle campagne leiden tegen de Perzen.

online

... de zuid-oever van de Linge gelegen Malsen dat later, nadat het in 1253 aan Gelderland was gekomen, Geldermalsen werd genoemd. Tricht en Buurmalsen.

online

In de 19e eeuw onderscheidde men nog Spaans Guiana (thans een deel van Venezuela), Brits Guiana (thans Guyana), Nederlands Guiana (Suriname), Frans ...

online

Van het graafschap Vlaanderen tot aan de regeering van Robrecht den Fries. Deze goed gekonstrueerde studie, in een duidelijke taal en met een groote ...

online

Het Kabinet van de Koning werkt vanuit een monumentaal pand op de Korte Vijverberg 3. Op Kabinetvandekoning.nl vindt u informatie over de historie van dit ...

online

Search.com is the place to finally find an answer to all your searches. Immediate results for any search!

online

Korte geschiedenis. Tussen 200 000 en 100 000 jaar geleden begon de moderne mens te evolueren in heel Afrika – met inbegrip van Zuid-Afrika. Zij werden de ...

online

iDaily provides up-to-date information you need to know. Find everything from the latest deals to the newest trending product - daily!

online

Haarlem, stad aan het Spaarne in de provincie Noord-Holland. Haarlem wordt voor het eerst genoemd in een document uit de tiende eeuw en kreeg in 1245 ...

online

Alfred Redl (1864-1913) – Meesterspion in dienst van tsaristisch Rusland. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog kreeg de Oostenrijks-Hongaarse ...

online

Artikelen over de geschiedenis van het WK Voetbal, het voetbaltoernooi van de FIFA dat eens in de vier jaar wordt gehouden.

online

Spaanse geschiedenis per tijdvak. Direct naar: Oudheid en Middeleeuwen – Spanje als monarchie (1469-1931) – Ontdekkingsreizigers – Eerste en Tweede ...

online

De huidige staat België ontstond in 1830 na de Belgische revolutie, toen het zich afscheidde van het Koninkrijk der Nederlanden. De geschiedenis van België.

online

Amsterdamse grachten tijdens Koninginnedag Op 31 augustus 1889 vierde Nederland feest: Prinsessendag, de verjaardag van prinses Wilhelmina. Liberale ...

online

Zwolle. Hoofdstad van de provincie Overijssel. Oude Hanzestad, gelegen aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht. Ontstond in de Middeleeuwen op een ...

online

Het hindoeïsme is een gevarieerde Aziatische religie die met name in India dominant is. Een korte geschiedenis over het ontstaan, de terminologie, ...

online

Het beroemde koffertje met daarin de rijksbegroting en miljoenennota. Nadat het staatshoofd de troonrede heeft voorgelezen, vergadert de Tweede Kamer.

online

Als startpunt van de Middeleeuwen wordt vaak de val van het West-Romeinse Rijk gehanteerd en als eindpunt de ontdekking van Amerika in 1492.

online

In oktober 2019 staat het thema Zij/Hij centraal. De organisatie: “Vrouwen hebben altijd zo'n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we ...

online

Artikelen over de geschiedenis van Breda, vanouds de voornaamste stad van West-Brabant.

online

De geschiedenis van Den Haag, de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland en de de plek waar het Nederlands parlement en het Internationaal Strafhof is ...

online

Overzicht van artikelen over de geschiedenis van Friesland, van Gysbert Japicx tot Kneppelfreed en van Elfstedentocht tot Grutte Pier.

online

13 dec 2018 ... Het kinderfeest zoals wij dat in Nederland en België kennen, vindt zijn oorsprong in Nicolaas van Myra, een bisschop uit Myra die in de vierde ...

online

9 okt 2017 ... Schrijver en journalist Martin Hendriksma ging de uitdaging aan en volgde de Rijn door de tijd heen, van zijn oorsprong in Zwitserland tot de ...

online

20 feb 2020 ... Valentijnsdag: 14 februari is de dag van de liefde, maar kan net zo goed de dag van de commercie genoemd worden. Waar komt het feest ...

online

Wapen van het Duitse Rijk Het Duitse Keizerrijk (1871-1919). Tot 1871 was Duitsland een lappendeken van kleine vorstendommen. Met de oprichting van het ...

online

... V van Holland de bewoners tolvrijheid verleende. Artikelen over de geschiedenis van Amsterdam en historisch en museaal nieuws gerelateerd aan Amsterdam.

online

21 feb 2017 ... Een van de officiële antwoorden is: je leert geschiedenis omdat een beetje kennis van het verleden handig is om het heden te begrijpen. Om een ...

online

Artikelen over de geschiedenis van Suriname. Van de koloniale geschiedenis tot de slavernij en Desi Bouterse.

online

Artikelen over de geschiedenis van Frankrijk. Van de Franse Revolutie en Napoleon tot de Eerste Wereldoorlog.

online

De Sint-Elisabethsvloed van 1421. In de nacht van 18 op 19 november 1421 werden grote delen van Zuidwest Nederland geteisterd door een zware storm.

online

Artikelen gerelateerd aan de geschiedenis van Den Bosch of 's Hertogenbosch, de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant.

online

Berichten over de geschiedenis van Delft of over activiteiten van musea in de stad. Geschiedenis, nieuws en historische achtergronden.

online

6 maart 2018 ... “Je kunt van het verleden genieten” is dus een prima antwoord maar het is wat lastig als er geld rondgaat. Als geschiedenis er immers uitsluitend ...

online

14 jan 2020 ... De eerste maandag na Driekoningen (6 januari) staat bekend als Koppermaandag of Koppertjesmaandag. Op deze dag werd vroeger vaak ...

online

10 aug 2018 ... Het feminisme is al ruim tweehonderd jaar oud en bestaat nog steeds. Snel naar: Betekenis – Oorsprong en begin – Eerste Feministische Golf – ...

online

De Libris Geschiedenis Prijs is de prijs voor het beste historische boek van het jaar. Criteria zijn dat het boek een oorspronkelijk onderwerp heeft…

online

Nederland en slavernij. Nederland had, met name in de zeventiende eeuw, een aanzienlijk aandeel in de internationale slavenhandel. De Nederlandse trans- ...

online

De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. In 1898 gaf de stad Amsterdam de koets kado aan koningin Wilhelmina.

online

5 sep 2017 ... Protestantisme: het geloof dat de moderne wereld vormgaf. De geschiedenis van het ... Digitale revolutie - Betekenis en definitie. De digitale ...

online

1 dec 2019 ... Het Jubelpark, meestal beter bekend onder zijn Franstalige benaming: “Cinquantenaire”(letterlijke vertaling voor 'vijftigjarige'), is onlosmakelijk ...

online

7 mei 2020 ... Later wordt ook een urn met aarde uit Nederlands-Indië toegevoegd. Het Nationaal Monument wordt ontworpen door de architect Jacobus ...

online

2 dec 2019 ... Deze vlag wapperde tot september 1944 ook op het NSB-hoofdkwartier aan de Maliebaan 35 in Utrecht. Deze stad werd de Stad der ...